Tematikus vezetések a Schrammel-gyűjteményben

2021. július 18. 16.30 
Schrammel Imre Herendi porcelán munkái
Schrammel Imre gyűjteményének egyik kiemelkedő szegmense a Herendi Porcelánmanufaktúrának a 90-es években tervezett porcelán Karnevál sorozata, amelyet a gyár bocsátott a múzeum rendelkezésére. Ezeknek a figuráknak a megszületésével a nagy múlttal rendelkező manufaktúra meg tudta tartani pozícióját a világ porcelánpiacán. Erre a legjobb bizonyíték, hogy húsz év elteltével is kuriózumnak számítanak ezek a különleges, bármely ország gyűjtőinek nóvumot jelentő maszkos alkotások. Magas színvonalú, óriási mesterségbeli ismeretekkel bíró keramikus-szobrász, aki alázattal kezeli az anyagot, és kihozza belőlé, amit az magában rejt, hozzáadva nem mindennapi személyiségét.
 
2021. augusztus 7. és 8. 16.30
Restaurátor szemmel, avagy Schrammel Imre „robbantott” formái
Az ütéssel és lövéssel deformált tökéletes kockák és hasábok, az úgynevezett ’’robbantott” formák, Scrammel Imre munkásságának az 1970-es évekre jellemző, átütő erejű darabjai. Lebilincselően érdekes mind készítéstechnikájuk, mind az a művészi elgondolás és szándék, ami létrehívta ezeket az unikális műveket. Előtte senki sem csinált még átlőtt agyagszobrokat. A művész saját elmondása szerint, egész Nyugaton és Amerikában ezek az alkotások hoztak ismertséget és elismerést számára, amit ráadásul egy regényes, értelmezésbeli félreértés-történet is színesít a művész visszaemlékezéseiből.
Ezt az izgalmas témát járja körül a műhelytitkokkal tűzdelt tárlatvezetés, szilikátrestaurátori tolmácsolásban.
 
2021. szeptember 12. 16.30 
Tűzben születő új értelmek

Schrammel Imrét mindig is nagyon foglalkoztatta a természet és a lét kérdése. Sokat járt ki Vas megyében a Rába-partra. A hordalékban sokszor különös tárgyakat talált. „Mintha elsüllyedt mítoszok, álom- és gondolatfoszlányok, az emlékezetben felbukkanó, eltűnő emlékképek zsúfolódnának össze abszurd, szürreális kompozíciókká.”- írta naplójában az alkotó. Egyszer a bugaci puszta kiszáradt szikes tavának medrében madártetemet talált, amelyet az iszappal együtt kiemelt, majd azt kiégette. A magas hő hatására nem maradt egyéb, mint szárnyát széttárt – halála után is repülni induló – madárcsontváz. A kiállításban is szerepelnek a domborművek között ilyen különleges effektusú alkotások. Ezzel a témával aztán tudatosan is elkezdett foglalkozni, többször és többféleképpen is feldolgozva. Az élet, a halál és a kettő határa – vajon van-e értelme az életnek? „Nincs, az élet csak van” – vall ja a művész.

2021. október 23. 16.00
Pillér átlőve
Rendhagyó tárlatvezetés Schrammel Imre keramikusművésszel
„Ötven éve tört ki a forradalom. Látom még a feldúlt Üllői úton a földön fekvő halottakat. Emlékük beleivódott az utcák köveibe, a környező házak falaiba … Ötven évvel ezelőtt az Üllői út és a Kinizsi utca sarkán álló Iparművészeti Főiskolán végeztem, itt volt akkor a forradalom központja. Ez a két sor többet árul el rólam, mint a szakmai lexikonok összes adata. Emlékeimből soha nem tudtam kitörölni a forradalom képeit …”
/Schrammel Imre az Elmúlás sorozatról/

2021. november 6. 15.30
Schrammel Imre és a mitologikus figurák
Külön csoportot alkotnak Schrammel Imre keramikusművész életművében a mitologikus figurákat megmintázott alkotásai. Schrammel Imre a „Minotaurusz” sorozatban tudja leginkább érzékeltetni a két figura egymásra hatását. A férfi figura szálas, szögletes, a női formák lekerekítettek, puhák és kettejük összefonódó alakjával játszik egyfajta színpadi világot teremtve. Az emberi élet örök témája, a szerelem jelenik meg egy különös megfogalmazásban samottból megmintázva.

2021. december 19. 16.30
Kihívás – amikor egy díj megmintázására kérik fel az alkotót
Ingyenes tárlatvezetés
2012-ig a Prima Primissima díj átadó ünnepségén a Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikusművész által a világhírű Kincsem versenylóról mintázott eozin porcelánszobrot vették át a díjazottak. A szobrot a pécsi Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. készítette. A szobor megmintázása előtti kutatásról, az égetési próbákról mesélünk az érdeklődőknek, megmutatva más alkotók e híres lóról készült alkotásait. Kékesi Gábor szobrászművész saját élményeiről is beszél egy hasonló felkérés kapcsán.
Tárlatvezető, előadó: Kékesi Gábor szobrászművész

A programváltozás jogát fenntartjuk.