Történeti képzőművészeti gyűjtemény


A régi gyűjtemény alapját a Vasvármegyei Kultúregyesület gyűjteménye képezi, amelyet előbb a Vasvármegyei Múzeum, majd 1950-től annak utóda, a Savaria Múzeum gondozott és állított ki. Ez a képzőművészeti törzsanyag (140 festmény és 90 grafika) a 16. századtól a 20. század első feléig terjed, és 1985-ben került a Szombathelyi Képtár gyűjteményébe.
A kollekció kisebb mértékben vásárlásból, nagyobb mértékben ajándékozás, átadás révén gyarapodott, egy jelentős részt képvisel Végh Gyula múzeumigazgató gyűjteménye, amely 1951-ben került a múzeumba.
A gyűjteményben őrzött alkotások a művészettörténet több korszakát képviselik a késő reneszánsztól a szimbolizmusig. Ritkaságként említhető Erdődy Sándor gyermekkori arcképe. A számos portré azért fontos, mert az ábrázolt személyek közül sokan jelentős szerepet játszottak Szombathely, illetve szűkebb földrajzi-történeti környezetünk közéletében. Reprezentatív sorozat látható a polgárság, nemesség, főnemesség képviselőinek arcképeiből. A kollekció ezáltal, a művészettörténeti vonatkozásokon túl a történeti, helytörténeti kutatások alapjául is szolgálhat.
A számos portré mellett vallásos témájú barokk ábrázolásokkal is találkozhatunk. A későbbi külföldi alkotók közül az egyik legismertebb Franz von Lenbach, akinek leheletfinom pasztell lányportréja a műfaj egyik kiemelkedő darabja.
A híres magyar művészek munkái közül Lotz Károly, Telepy Károly, Czencz János festményei is megtalálhatók a gyűjteményben. Tovább az online adatbázisba »